SHERBIME IT

ITP ka aftësitë për projektimin, furnizimin, instalimin dhe menaxhimin e plotë të projekteve IT dhe të telefonisë.

WEBSITE

ITP kryen regjistrimin, hosting, projektim Website dhe Database , Web mastering dhe mirëmbajtje të përmbajtjes së website

GPS ( M2M ALBANIA )

Platforma që ne përdorim për realizimin e këtij monitorimi është një nga platformat më të përdorura në botë që quhet GpsGate.

Perfitimet me IT Partners

Përfitimet në bashkëpunimin me IT Partners përfshijnë: Stafi i ITP zotëron një rreth të gjerë eksperiencash dhe njohurish specifike për çdo fazë të projektit. Ndaj projekti juaj do të monitorohet dhe implementohet në mënyrë që të arrijë cilësinë më të lartë. Skuadra jonë teknike dhe kreative ofron metoda specifike për të kuptuar qëllimet e projekteve tuaja dhe strategjitë që duhen ndjekur për të arritur zgjidhjen më të mirë.

Sherbimet Tona

GPS ( M2M ALBANIA )

Platforma që ne përdorim për realizimin e monitorimit është një nga platformat më të përdorura në botë që quhet GpsGate.

Me shume

Website

ITP kryen regjistrimin, hosting, projektim Website dhe Database , Web mastering dhe mirëmbajtje të përmbajtjes së website

Me Shume

Sherbime IT

ITP ka aftësitë për projektimin, furnizimin, instalimin dhe menaxhimin e plotë të projekteve IT dhe të telefonisë.

Me Shume

Sherbimet Tona IT

IT Consulting

Database Warehouse

Disaster Recovery

Network Outsourcing

Data, Voice & Video Networks

NOC - Network Operation Center